Wednesday, 27/05/2020 RSS
<a href="/ke-hoach-giao-duc" title="Kế hoạch giáo dục" rel="dofollow">Kế hoạch giáo dục</a>

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Đăng bởi: pyn-songhinh-truongthcseatrol@edu.viettel.vn | 25/05/2020
Trường Tiểu học và THCS Eatrol ra quyết định, xây dựng đề án, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2023
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>

HD HỌC QUA INTERNET

Đăng bởi: pyn-songhinh-truongthcseatrol@edu.viettel.vn | 30/03/2020
Các thầy cô giáo và học sinh vào địa chỉ sau để tiến hành dạy và học qua Internet
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức - Sự kiện" rel="dofollow">Tin tức - Sự kiện</a>

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Đăng bởi: pyn-songhinh-truongthcseatrol@edu.viettel.vn | 25/05/2020
Trường Tiểu học và THCS Eatrol ra quyết định, xây dựng đề án, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2023
<a href="/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>

MẪU TỰ BÁO CÁO RÀ SOÁT BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ

Đăng bởi: pyn-songhinh-truongthcseatrol@edu.viettel.vn | 24/04/2020
CÁC ANH CHỊ TẢI MẪU NÀY VỀ VÀ TỰ RA SOÁT ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN (GỒM 2 TỜ)
Thống kê
Hôm nay : 16