Saturday, 10/04/2021 RSS
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>

HD HỌC QUA INTERNET

Đăng bởi: pyn-songhinh-truongthcseatrol@edu.viettel.vn | 30/03/2020
Các thầy cô giáo và học sinh vào địa chỉ sau để tiến hành dạy và học qua Internet
<a href="/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>

MẪU TỰ BÁO CÁO RÀ SOÁT BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ

Đăng bởi: pyn-songhinh-truongthcseatrol@edu.viettel.vn | 24/04/2020
CÁC ANH CHỊ TẢI MẪU NÀY VỀ VÀ TỰ RA SOÁT ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN (GỒM 2 TỜ)
<a href="/trang-tin-hoc-sinh" title="Trang tin Học sinh" rel="dofollow">Trang tin Học sinh</a>

DANH SÁCH HỌC SINH, TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN OLM

Đăng bởi: pyn-songhinh-truongthcseatrol@edu.viettel.vn | 24/02/2021
Các anh chị tải về và giao cho học sinh giúp nhé
Thống kê
Hôm nay : 2