Trường THCS Eatrol được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2001-2002. trường đóng tại buôn Thu, Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Phú Yên